Idun om namn:
Min lillaSYSTER SKA heta Alingsås.
Men tänk om det blir en lillebror då?
..nä..då får han heta Lukas.

Vi tror nog inte på Alingsås. Även om man kan heta både Paris och Wirginiga.
Vi funderar på Ruth, Svea och Solvej. Pojknamn är svårare. Elvis kanske. Artur, Julius,
Hektor är fina.

Men nu vet vi att det blir en lillasyster. Vi har "smakat" på många namn men har
nog fastnat för Signe.